BÀN TÍNH SOROBAN

1. Thông tin Bàn tính soroban

a). Bàn tính Soroban (Màu 13 cột). Là công cụ học tập gắn liền với Học viên; giáo viên

b)  Bàn tính ứng dụng Trên toàn bộ các Đồ Toán thuộc các Cấp Độ  của TOAN TU DUY CO., LTD.

Đã đăng ký Bản quyền Tác giả (theo giáo trình).

c). Học viên được cấp cùng Giáo trình khi đăng ký hoặc mua khóa học; các trường hợp hư

hỏng hoặc mất mới phải mua lại :

d). Ký tự ghi trên Bàn tính để nhận diện thương hiệu: SMARTBRAIN.EDU.VN

2019-08-13 19:12:39

50,000 ₫

 

2. Phương pháp kích hoạt kỹ năng tư duy cho Người học.

 

Sản phẩm cùng khóa học